LANDMETER-EXPERT

MEETPLAN

Er bestaan verschillende soorten plannen, hier een opsomming van enkele soorten: 
- opmetingsplan: inmeten bestaande toestand
- afpalingsplan: het bepalen van de juridische grenzen, met bijhorende afpaling

- ruilingsplan: wanneer twee aanpalende eigenaars overeenkomen een perceelsgrens te verplaatsen

- splitsingsplan: het opsplitsen van een perceel in meerdere percelen. 

- verkavelingsplan: het opsplitsen van een perceel in meerdere percelen met bijhorende verkavelingsvergunning
- rooilijnplan: weergeeft de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen 

- onteigeningsplan: aanduiding van de te onteigenen goederen
Alle plannen beginnen met een initiƫle meting

Het doel van de afpaling is, op een bestendige en zichtbare wijze de scheidingslijn tussen de erven vast te leggen. 
Zo ben je zeker van je van de grenzen van je perceel en vermijd je mogelijke discussies met je buren. 

Een paal of grenspaal is het uitwendige teken dat geplaatst wordt op de door de partijen erkende grenslijn. 

AFPALINGEN PERCEEL

VERKAVELING

Wil je je grond opsplitsen in verschillende percelen met de wens om hier een gebouw op op te trekken? Op basis van je wensen voeren we eens grensonderzoek uit en leggen we de nieuwe binnengrenzen vast. 


Verder zal hier nog een verkavelingsaanvraag bijhoren, bij landmeetkantoor Creemers kan je terrecht voor een correcte opmaak van het dossier, ook zal deze worden ingediend bij de bevoegde instantie. 

OMGEVINGSVERGUNNING

Het aanvragen en opvolgen van een omgevingsvergunning van A tot Z, zodat u zonder zorgen verder kan.

WAARDEBEPALING/

SCHATTING

Een prijs plakken op je eigendom kan een lastige opgave zijn. Als je de marktwaarde te hoog inschat, bestaat de kans dat je je pand niet verkocht of verhuurd krijgt. Maar het omgekeerde is wellicht nog erger. 
Zo wil je wellicht geen waardevolle inkomsten mislopen. Een landmeter-expert zorgt ervoor dat je elk onroerend goed tegen een correcte prijs kan aanbieden op de markt en stelt een vakkundig schattingsverslag op van je eigendom. 

PLAATSBESCHRIJVING

Wens je 100% zeker te zijn dat jij als eigenaar niet opdraait voor de kosten wanneer derden schade berokkenen aan je eigendom? Dan is het een goed om een landmeter-expert in te schakelen voor een plaatsbeschrijving, voorafgaand aan werken in je buurt of de verhuur van je pand. Als objectieve partij stellen wij een profesioneel verslag op van de bestaande situatie, zodat er later geen discussie mogelijk is. 

Heb je vragen over je eigendom of andere zaken waar je geen raadt mee weet, ook hiermee willen we je graag verder helpen!


Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

ADVIES